Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Overzicht straatnamen

Stratenmap

Bron:  "De straatnamen van Brugge" door Albert Schouteet

Meers 
Meers was vroeger de éénvormige benaming voor een gebied aan water gelegen, regelmatig door water omspoeld of  lage weidegrond  die in natte winters nog eens onder water kwam.  Een meers was zeker groter dan een 'bilk' en minder of niet afgesloten.
Pas toen in de Brugse Meers twee gelijklopende straten ontstonden, heeft men ze Oostmeers en Westmeers genoemd.  Een latere verbindingsweg tussen de Oostmeers en Walplein werd uiteindelijk ZonnekeMeers genoemd naar een huis op de hoek van de Oostmeers en de 'Nieuwe Meers'  die "'t Zunneken' heette.   


Overzicht straten in onze buurt: 

(klik op de straatnaam om te springen naar de bijhorende tekst)

 

Oostmeers

Oostmeers
Oostmeers
Oostmeers

(zie algemene uitleg 'Meers')

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar overzicht

 

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat

J.Sebrechtsstraat
Aan het einde van de Meers, tegen de Begijnenvest waar oorspronkelijk blekerijen waren gevestigd, besliste in 1881 de Gemeentelijke Commissie van de Burgerlijke Godshuizen een volledig nieuw gebouw voor de Zusters van Liefde en hun liefdadig werk op te richten.  Naar aanleiding van het nieuwe ziekenhuis met klooster werd een nieuwe straat ontworpen en kreeg deze de naam Gasthuisstraat.
Gedurende jaren was de bekende heelmeester en professor aan de Leuvense universiteit, Jozef Sebrechts (1885-1948) er werkzaam.  Hij behandelde er patiënten uit heel het Vlaamse land.  Ter zijner nagedachtenis besliste het schepencollege op 30 maart 1948 de Gasthuisstraat te veranderen in Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat .  

Ga naar overzicht

 

Eiland

Eiland

 Er moet hier een soort eiland bestaan hebben dat aan de grondslag lag van de straatnaam.  Ten noorden had men het water van de Westmeers, ten oosten het Minnewater, ten zuiden de zogenaamde stedenvest en ten westen het Speitje.  Als plaatsnaam komt Eiland al voor in documenten vanaf 1300.

 Ga naar overzicht

 

Westmeers

Westmeers
Westmeers
Westmeers

(zie algemene uitleg 'Meers')

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Ga naar overzicht

 

Garsoenstraat

Garsoenstraat

Vanaf 1500 komt de naam in documenten voor.  Een garsoen betekent een schildknaap, page, bediende, man uit het volk of jongeling.  Een stedengarsoen was een stadsambtenaar.  Wellicht heeft er ooit in dat straatjes een bekend (berucht?) stadsambtenaar gewoond.  

 Ga naar overzicht

 

St Obrechtsstraat

St Obrechtsstraat

In de middeleeuwen leefde een groot deel van de stadsbevolking van de lakennijverheid en op vele plaatsen in weiden en meersen waren ramen opgesteld voor de lakennijverheid.  Heel wat van die plaatsen kregen de naam 'raamstraat' met één of andere specifiek woord erbij gevoegd.   Ook in de Meers tussen de Oostmeers en Westmeers was er een Raamstraat.
Vanaf 1600 sprak men van de Sint-Obrechtstraat verwijst wellicht naar het huis op de noordoosthoek van de straat dat Sint-Obrecht heette ofwel naar het Godshuis Sint-Obrecht uit de Langestraat dat belangrijke eigendommen had in de Meers.
 

Ga naar overzicht

 

Zonnekemeers

Zonnekemeers
Zonnekemeers

 (zie algemene uitleg 'Meers')

 

 

 

 

 

 

Ga naar overzicht

 

Koolbrandersstraat

Koolbrandersstraat
Koolbrandersstraat

Deze naam dateert pas uit de 19de eeuw en verwijst wellicht naar een handelszaak waar houtskool werd vervaardigd of verhandeld.   De vorige benaming was 'Spilleboortstraat'.
 

   

 

 

 

Ga naar overzicht

 

Bakkersstraat

Bakkerstraat
Bakkerstraat

Vanaf 1510 spreekt men van "bachten Sbackers" waarmee men een plaats of straat aanduidt die nu Bakkerstraat heet maar toen de Pier Cellestraat was.  Ook Bakkerstraat zou verwijzen naar een zekere  familie De Backere.
 

   

  

 

 

Ga naar overzicht

 

Wevershof

Wevershof
Wevershof

Het is een binnenplaats waarrond huisjes zijn gebouwd en dateert van 1835.  Dergelijke binnenplaatsen met een smalle doorgang naar straat noemde men 'forten'.  Ze geleken op godshuizen maar werden door privé personen gebouwd die echte huisjesmelkers waren.   Op maatschappelijk en hygiënisch gebied liet alles veel te wensen over.  Uiteraard is het fort nu gesaneerd en verbouwd door het OCMW. 
De benaming verwijst naar de wevers die in die tijd tot de armste klassen van de bevolking behoorden en wellicht daar woonachtig waren.
 

  

Ga naar overzicht

 

St Jan In De Meers

St Jan In De Meers

De naam werd reeds vermeld in de registers van het kadaster in 1580.  Het huis op de noordoosthoek van de straat heette toen Sint-Jan maar wellicht verwijst de naam gewoon naar de eigendommen die het Sint-Janshospitaal daar had en is de benaming veel ouder dan de huisnaam.  Rechtover de straat is er trouwens een toegangspoort naar het Sint-Janshospitaal. 

 Ga naar overzicht

 

Hoogste van Brugge

Hoogste van Brugge

 Ten noorden van de lage Meers, dicht bij 't Zand is er inderdaad een hoogte die in het vlakke oude Brugge het hoogste punt was; vandaar de naam.  Een tekst uit 1360 meldt: "Bi den Zande in 't straetkin tende den Vulderstrate, dat men heet 't Hogheste van Brucghe ... ".

  

  

 

Ga naar overzicht

 

Goezeputstraat

Goezeputstraat
Goezeputstraat

 Oorspronkelijk de Vulderstraat bij Sint-Salvators.  Vanaf 1400 komt de benaming Ten Goesepitte of Goesepitstraet.  Volgens Kan. A. Duclos zou Goesepit een laag gelegen stuk land zijn dat afliep naar de nog lagere Meers.  Volgens Dr. Jos. De Smet meende dat Goesepit een huisnaam was.  Wellicht zal de huisnaam afgeleid zijn van de plaatsnaam.

 

  

 

Ga naar overzicht

 

Oranjeboomstraat

Oranjeboomstraat

 In 1830 stond in deze straat een herberg " 't Oranjeboompje".  Daar komt de straatnaam van.  Na de Belgische omwenteling herinnerde herberg te veel aan de 'Hollanders' en veranderde in "De blauwe fontein".
 

 

   

 

Ga naar overzicht

 

Korte Vulderstraat

Korte Vulderstraat

Ook hier woonden volders die het laken zo met vette klei bewerkten dat het vervilde waardoor de vezels van het laken één dichte egale massa werd.   De nabijheid van het Kapucijneneitje was voor deze bewerkers van cruciaal belang want ze hadden veel water nodig voor de reiniging.  In de straat had het vuldersambacht ook enkele huisjes voor de ouden van dagen uit de corporatie.  

 

  

Ga naar overzicht