Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Woordwens


Lieve buren,

Wij, de leden van de werkgroep “De Meersen”, nodigen u allen uit om samen het einde van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar, een feestelijk tintje te geven.

We zouden het op twee manieren doen:

met een WOORDWENS,
om aan het raam hangen en alzo alle buren en passanten het beste te wensen

een NIEUWJAARSRECEPTIE in het Meersenhuis (Oostmeers)
op zondag 23 januari 2011 van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Buren kunnen er elkaar het beste wensen, wij stellen er ons programma 2011 voor en bieden jullie een glaasje aan.


Het is een uniek moment om elkaar eens anders te ontmoeten, beter te leren kennen en waarderen. Breng daarom ook je buren mee naar de receptie.

Hang de woordwens aan het raam.  Dank bij voorbaat.
 

Kerstactiviteiten

Zondag 19 december

Om 16.00 uur
Sfeervol winterconcert - Stemmige kerstmuziek uit verschillende landen
Kerstconcert m.m.v. Vocaal Ensemble "De Wijngaard'" en instrumentale solisten o.l.v. Ignace Michiels in de Begijnhofkerk, Begijnhof, Wijngaardplein  te Brugge
Info : Ignace Michiels, tel. 050.38 03 70 of ignace.michiels@fulladsl.be

Dinsdag 21 december

om 19.00 uur:
Sfeervol winterconcert met stemmige kerstliederen en sfeervolle aria's uit de Barok in de Kapel O.-L.-Vrouw van Blindekens (Kreupelenstraat te Brugge).
Uitvoerders : Inge Zutterman (sopraan) en Ignace Michiels (orgel).
Info : Ignace Michiels, tel. 050.38 03 70 of ignace.michiels@fulladsl.be

Vrijdag 24 december

vanaf 15.00 uur
Kerstzangcrochet op het Walplein te Brugge.
Het Comité voor Initiatief organiseert dit jaar terug een kerstcrochet i.s.m. de Handelskring van het Walplein.
Gezinnen zijn welkom om een bestaand of zelf gecomponeerd kerstlied te brengen voor het aanwezige publiek.  Als gezin wordt beschouwd een familie van minstens 2 en maximum 8 gezins- of familieleden. Hoewel a cappella zang in de kerstperiode zeer gesmaakt wordt, kan het gezin zich laten begeleiden door maximaal 2 muzikanten, echter zonder elektronische versterking. 
Na het optreden krijgen alle zangers een opwarmertje en de kindjes krijgen een leuk klein aandenken.  Bovendien krijgen twee gezinnen, die door de jury als beste of origineelste bekroond worden, een mooi en passend geschenk.  Er  wordt niet gemikt op professionele of amateurkoren, maar er wordt wel gezocht naar musicerende gezinnen.
Inschrijven kan via info@comitevoorinitiatief.be of via de website
Gratis toegang.

Sinterklaasfeest

 

WZC Minnewater nodigt uit!

(achter)kleinkinderen van bewoners, kinder van personeel en buurtbewoners

vanaf  3  t.e.m. 12 jaar

op woensdag 8 december 2010 vanaf 14u tot 16u

Kindershow met clown Stef

"De snoepen van de Sint"

Gelieve zich in te schrijven voor 4 december via inschrijvingsstrookje,
telefonisch 050/32.76.16 of mail Christel.hernou@ocmw-brugge.be

 

Zomerterras van de Meersen

Zet “De Meersen” in de bloemen !

Dag Buren,
 
Dank zij de actie van de Stad Brugge zijn we in staat vanaf 1 juni e.k.  de bloemetjes buiten te zetten. 
 
Enkele bereidwillige buren zullen 800-tal bloemen ophalen om ze dan ter beschikking te hebben op dinsdag 1 juni en donderdag 3 juni e.k. telkens vanaf 11 uur tot 17.30 uur op het terras van het Meersenhuis, Oostmeers  3. 
Het terras is te bereiken langs de toegangsweg voor fietsers en voetgangers naar de site van het Oud Sint-Jan.
 
Je hebt ze bij ons besteld, wij hebben de bestellingen gebundeld en doorgegeven. De bloemen werden afgehaald en wij waarderen daarbij ten zeerste de medewerking van de verantwoordelijken van “Het Meersenhuis”  die het terras ter beschikking stellen. Daar kan je niet alleen de bloemen afhalen maar – als je dat wenst – genieten van een babbel en een consumptie. 
 
Breng een doos of zak mee om de plantjes gemakkelijker mee te nemen. Indien het tijdstip niet past, kunt u eventueel een buur inschakelen om ze voor u op te halen.
 
Tot op het terras,
 

Je buren.

Activiteiten WZC Minnewater

Zaterdag 13 maart om 19 uur organiseert de Regionale Plan Werkgroep voor de derde maal een kaasavond in het RVT Minnewater, Prof. Dr. L. Sebrechtsstrtaat.

De opbrengst gaat integraal naar ontwikkelingsprojecten voor kleuters in Cambodja.

De prijs voor de kaasschotel bedraagt 10 € per persoon, 5 € voor kinderen

Inschrijven kan tot 4 maart 050/33 57 98

 

Zaterdag 29 mei is er Opendeur dag , Rondleiding door het WZC Minnewater met inbegrip van het museum.

Inschrijving noodzakelijk voor 22 mei.

 

 Woensdag 5 mei, Kindernamiddag vanaf 14u30 tot 16u30, in samenwerking met Plan. Inschrijving niet gewenst.

Alle kinderen vanaf 3 t.e.m. 12 jaar, vergezeld door een volwassene, zijn welkom

NIEUWJAARSRECEPTIE

op zondag 24 januari 2010 van 11u tot 13u

 in het MEERSENHUIS in de Oostmeers.

 

Gelukkig nieuwjaar

Beste Buren,
 
 We zijn bijna aan het einde van het eerste decennium van de  21ste eeuw en de samenleving is voortdurend aan het veranderen.
 “Samenleven” is harder en meedogenlozer geworden. Darwin (vorig jaar het Darwinjaar) schreef  “The Survival of the Fittest”,  wie niet meer mee kan moet maar verdwijnen.

Maar dat was na een studie van de dierenwereld en wij …..

Money, money, money  is van een ABBA-hit  uitgegroeid tot een wereldwijde jammerklacht. We horen, lezen of ondervinden er nog altijd de gevolgen van. Duizenden mensen verliezen hun baan en en vrezen niet meer mee te tellen in de samenleving.

Vereenzaming is niet op te lossen met alleen maar te “facebooken”, te netloggen of lid te worden van een virtuele samenleving zoals Second Life, waarin je een rol naar keuze kunt vervullen.   Egotripperij biedt geen oplossing.
 
De buurt en buren kunnen heel belangrijk worden. We moeten blijven beseffen dat een goede buur beter is dan een verre vriend; laat staan een internetvriend.
 
We stellen vast dat heel wat mensen contactarm zijn. Alleen moeten we bekennen dat we er als buurtcomité, minder en minder aan kunnen verhelpen. Een activiteit met een behoorlijke opkomst, is en blijft altijd het resultaat van 500 uitnodigingen die moeten gemaakt en gebust worden. Geef toe dat je geen economische berekeningen mag maken of je stopt er mee.
 
Tien jaar is de ruggengraat van deze werkgroep geplooid geweest om daaraan te sleutelen. Ooit begonnen in de verpleegstersschool en  beklonken in het Meersenhuis. Mensen met mooie ideeën, enorme werklust en goede buren, kwamen en gingen. We zijn hun dankbaar voor de vriendschap,  de kameraadschappelijkheid en de mooie momenten die we samen mochten beleven..
 
Vandaag hebben we een publicatie van Meersenverhalen. Het is  de neerslag liggen van veel werk, inzet en geloof in het buurtleven. Dat is het werk van een stel trekpaarden, Katia en Henk. Ze blijven bij ons maar niet meer in de werkgroep.

Een buurt mag niet het slachtoffer worden van elkaars onverschilligheid maar moet een uniek samenlevingspatroon blijven vormen. Je moet beseffen dat de eerste persoon die je ontmoet, als je buiten komt, een buur kan zijn. De omgeving waar je iedere dag komt, je buurt is. En zo kan het met wat inzet echt niet moeilijk zijn de waarde van zo’n samenleving in te schatten.
 
10 jaar is deze werkgroep er mee bezig geweest. Medewerkers kwamen en gingen; vaste pionnen bleven maar de tijd is gekomen dat het buurtleven beleefd wordt aan de basis.

Daarom geen grote of grootse activiteiten meer; maar een paar momenten om elkaar te vinden onder andere omstandigheden. Een jaarlijkse “gratis” receptie die toch ook op een of andere manier zal moeten betaald worden, en een midzomermoment om eens samen te terrassen.

We blijven duimen voor het buurtleven in “De Meersen van Brugge”.