Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Wij,

de werkgroep “De Meersen”, nodigen u allen uit op onze eerste bijeenkomst nl.

de NIEUWJAARSRECEPTIE in het Meersenhuis (Oostmeers)
op zondag 22 januari 2012 van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Buren kunnen er elkaar het beste wensen, afspraken maken voor 2012 en bezegelen met het aangeboden glaasje.

We kunnen elkaar eens anders ontmoeten, zelfs nog beter te leren kennen.

Spreek af met je buren op de receptie.

 

Nieuwjaarreceptie

Beste buren,

Misschien herinnert u het zich nog: zo’n half jaar geleden nodigden we onze buurt uit voor een speciaal terrasmoment. Het was namelijk 24 juni, midzomer en feest van Sint-Jan de Doper. Velen zijn op deze uitnodiging ingegaan en het werd een gezellige avond, opgeluisterd door accordeonist Petit Harry.

Maar een andere Sint-Jan heeft ook iets te maken met onze wijk en wel Sint-Jan de Evangelist. U weet wel, samen met zijn collega Sint-Jan de Doper, plakzwaaier in het St.-Janshospitaal. Zijn beeld staat op de brug boven Zonnekemeers en kijkt richting Oostmeers. Een arend vergezelt hem als trouw attribuut. Wist u dat de arend, koning van het vogelrijk, de vogel is die het hoogst kan vliegen en daarbij nog zonder ver-pinken in de zon kan kijken ?

Terug naar Sint-Jan de Evangelist. Zijn feestdag is op 27 december. Eén van zijn hoofdactiviteiten was het beschermen van reizigers. Tot een stuk in de 20e eeuw wijdde men in sommige kerken op die dag witte wijn en onder de naam Sint-Jansminne werd dit aan de gelovigen aangeboden als bescherming voor wie reisplannen had. Een slok van deze wijn was namelijk een probaat middel tegen allerhande reiskwalen, voorloper dus van Imodium en Motilium. Een ander middel tegen reisgevaren was, voor men op pad ging, het drinken van Sint-Jansbier terwijl men uit het Sint-Jansevangelie las. Daarna knipte men dat evangelie in stukjes en naaide men die snippers zorgvuldig in de voering van zijn jas. Met dergelijke reis-bijstandsverzekering op zak kon de tocht met een gerust gemoed beginnen en een goede afloop was (hopelijk) verzekerd.

De feestdag van onze Sint-Jan is op 27 december, pal tijdens de midwinterfeesten. Die feesten begonnen op 21 december , kortste dag van het jaar, en eindigden op 6 januari met Driekoningen. Midwinterfeesten gingen sinds mensenheugenis gepaard met het elkaar geven van kadootjes en vooral met veel eten en drinken. Dit gebruik gaat terug tot de Romeinen en zou zijn oorsprong vinden in de offermaaltijden ge-houden tijdens de jaarwende.

In de 7e eeuw riep Eligius, volgens de legende de stichter van onze St- Salvators-kerk, zijn toehoorders op deze in zijn ogen goddeloze gebruiken af te schaffen. Ook Bonifatius, die onze O.L.Vrouwekerk zou gesticht hebben, bekloeg zich over de overvloedige maaltijden, het uitwisselen van geschenken en andere heidense ge-bruiken rond de jaarwisseling.

Alle heiligen ten spijt zijn deze gebruiken nog steeds tot op onze dagen levendig gebleven. Akkoord, het mag heel wat minder commercieel maar houden we des-ondanks toch niet allemaal van de gezelligheid rond de jaarwende? En zou het nog een echte kerst- en nieuwjaarsperiode zijn als we elkaar niet het beste voor het komende jaar zouden wensen ?

Daarom komen we terug samen met u, onze buur, op zondag 22 januari 2012 zoals u op de ommezijde kunt lezen.

U komt toch ook ?

Sint-Jansfeest in de Meersch

 

Beste buren,

Op vrijdag 24 juni ek hebben we een speciaal terrasmoment. In samenwerking met stad Brugge (zomercheques), willen we met onze buurt de langste dag van het jaar vieren. En we doen dit op het terras van ’t Capucientje, in de Westmeers. We ontmoeten er onze buren vanaf 18u30 voor een babbel en een drankje.

Die dag, op het feest van Sint-Jan de Doper, is het namelijk midzomer. In vorige eeuwen was het een traditie dat de overwinning van de zomer op de winter gevierd werd met vuren, bloemenkransen, zang, dans en ommegangen. We gaan het minder uitbundig aanpakken maar daarom niet minder gezellig. Voor de muzikale noot zorgt Petit Harry, de rondwandelende accordeonist, en wie wil mag daar gerust een dansje op wagen.

Op de brug boven Zonnekemeers staan de beelden van twee Sint-Jannen. Sint-Jan de Evangelist, met arend, kijkt richting Oostmeers. De andere is Sint-Jan de Doper, met lam, en die kijkt richting Walplein.

Onze wijk heeft altijd iets gehad met Sint-Jannen. En dit komt natuurlijk omdat ze de patroonheiligen waren van onze grote buur, het Sint-Janshospitaal. Aanvankelijk zwaaide Sint-Jan de Evangelist er de plak maar later kreeg hij het gezelschap van Sint-Jan de Doper.

Bij Sint-Jan de Doper kan je terecht voor allerlei kwalen zoals daar zijn hoofdpijn, keelpijn, duizeligheid, kinderziekten, kolieken, koorts, rugpijn, stemverlies, heesheid. Het proberen waard en baat het niet, ’t en schaadt ook niet.

Het aantal ambachten en beroepen waarvan hij als schutspatroon werd vereerd, is bijzonder groot. Om er maar enkele te noemen: bontwerkers, architecten, metselaars, kleermakers, herbergiers tot musici en zangers toe.

Op 24 juni werden Sint-Jansvuren ontstoken, een verchristelijking van een Oudgermaans gebruik om de goden gunstig te stemmen voor de oogst. We zullen het bescheiden houden en met wat kaarsjes op de terrastafeltjes klinken op Sint-Jan opdat ieder van ons het in onze wijk goed moge hebben.

U komt toch ook ?

Zomerterras van de Meersen

We kunnen elkaar vinden voor een burenbabbel op het “Zomerterras van de Meersen” in ’t Capucientje, op vrijdagavond

- 15 juli

- 19 augustus

- 16 september

Zet “De Meersen” in de bloemen !

Dank zij de actie van de Stad Brugge en de inzet van buren, zijn we in staat de bloemen buiten te zetten in de tweede helft van mei. 

Enkele bereidwillige buren zullen een duizendtal bloemen ophalen om ze dan ter beschikking te hebben op dinsdag 17 mei en donderdag 19 mei e.k. telkens vanaf  11 uur tot 17 uur op het terras van het Meersenhuis, Oostmeers  3.  Het terras is te bereiken langs de toegangs-weg voor fietsers en voetgangers naar de site van het Oud Sint-Jan.

Je hebt ze bij ons besteld, wij hebben de bestellingen gebundeld en doorgegeven.  De bloemen werden afgehaald en wij waarderen daarbij ten zeerste de medewerking van de verantwoordelijken van “Het Meersenhuis”  die het terras ter beschikking stellen.  Daar kan je niet alleen de bloemen afhalen maar – als je dat wenst – genieten van een babbel en een consumptie. 

Breng een doos of zak mee om de plantjes gemakkelijker mee te nemen.  Indien het tijdstip niet past, kunt u eventueel een buur inschakelen om ze voor u op te halen.

Tot op het terras,

Je buren.